Dijagnostika Curtis elektroničnih sustava

Nudimo dijagnostiku kvarova na svim električnim viličarima, platformama i vozilima upravljanim Curtis elektronikom!

Početkom 2016. godine za potrebu servisiranja Crown viličara pribavili smo Curtis dijagnostički uređaj 1313-4401 sa svim dostupnim priključnim kablovima. To nam omugućava spajanje na sve Curtis upravljačke jedinice do tada proizvedene, a vjerojatno i na one koje tek slijede.

Spajanjem na Curtis upravljačku jedinicu možemo očitati stare zabilježene i trenutne greške, vršiti razna baždarenja te u stvarnom vremenu pratiti rad svih sastavnih dijelova električnog sustava viličara, platforme ili vozila. Možemo mijenjati postavke i presnimavati ih na druge upravljačke jedinice ili memorijske kartice.

Prema tome imate li kvar, potrebna vam je izmjena postavki ili baždarenje potenciometra na električnom viličaru, platformi ili vozilu na kojeg je ugrađena Curtis elektronika, bez obzira jeste li vlasnik ili servis, slobodno nam se obratite i nastojat ćemo pomoći.

Više o osnovnim značajkama Curtis dijagnostike pročitajte ovdje, a ukoliko se želite dublje upoznati s mogućnostima Curtis dijagnostike pročitajte uputu za rad ovdje.

Cjenik i uvjete servisa možete pročitati ovdje.

Uz servis nudimo izvorne i zamjenske dijelove za sve vrste električnih viličara, platformi i vozila.